LIFECOACH

COACHINGCO JE COACHING

Koučink / coaching je moderní a velmi efektivní metoda určená pro lidi, kteří hledají v životě směrování, hlubší smysl, snaží se objevit a poznat sami sebe, případně potřebují udělat změnu nebo rozhodnutí. Pomáhá najít vnitřní sílu, odvahu, motivaci a dobro. Odhaluje potenciál lidí s cílem maximalizovat jejich vlastní výkon.COACHING HLEDÁ VÁŠ POTENCIÁL

Koučink se soustřeďuje na příležitosti v současnosti, ne na chyby a neúspěchy minulosti. Pomůže ti odemknout tvůj skrytý potenciál. Mojím úspěchem bude když mě nebudeš potřebovat.,,Kdo není ochoten mnohé obětovat, ten nedosáhne velkých úspěchů.''ŽIVOTNÍ COACHING PŘINÁŠÍ:

- Vyjasnění životních cílů a životní vize.
- Uvědomění si a lepší využití svých zdrojů energie.
- Propojení vize s realitou.
- Vysokou motivaci k dosahování Vašich cílů.
- Uvolnění a naplnění Vašeho potenciálu.
- Vyšší životní spokojenost a seberealizaci.Koučink může být zaměřený na různé oblasti života. A prakticky koučinkem lze řešit téměř cokoliv. Klient si vždy volí oblast, kterou chce řešit.NEJZÁKLADNĚJŠÍ OBLASTI, KTERÉ LZE COACHINGEM ŘEŠIT:

Time management (řízení času)
Pomůže ti lépe zvládnout svůj čas, aby jsi dosáhl všeho, co v životě chceš.
Sebepoznání a objevení životní cesty
Pomůže ti objevit kdo skutečně jsi, kým chceš být a kam chceš směřovat. Koučink také vede k sebepoznání a objevení skrytého vnitřního potenciálu a objevení smyslu života, nebo životního poslání.
Stres a emoce
Pomůže ti snížit, nebo se úplně zbavit stresu ve své práci, nebo v osobním životě. Pochopení svých myšlenek a emocí a následné kroky jak zvládat své negativní myšlenky a emoce a využít je pro svůj růst.
Sebevědomí
Pomůže ti zvýšit tvé sebevědomí a sebe-hodnotu. Objevíš své silné stránky a naučíš se je rozvíjet.
Harmonie
Pomůže ti dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.
Osobní růst
Pomůže ti objevit a získat dovednosti které potřebuješ k dalšímu rozvoji a růstu v jakékoliv oblasti života.
Peníze a finance
Pomůže ti zlepšit tvoji finanční situaci a dostat tě z dluhu, nebo získat finanční svobodu. Také tě naučí finanční gramotnost.
Kvalita vztahu
Pomůže ti zlepšit kvalitu tvých vztahů a to jak osobních, rodinných tak i v pracovních vztazích.
Zdraví a životní styl
Pomůže ti zlepšit kvalitu tvého zdraví a zlepšit životní styl. Na druhé straně ti koučink pomůže v procesu uzdravení, pokud jsi nemocný, nebo máš zdravotní problémy. Koučování také pomáhá člověku k pochopení příčiny nemoci.
Psychické poruchy
Koučink je klíčový také při léčbě různých psychických onemocnění a poruch jako je deprese, úzkost, různé fobie, panické ataky a další. Pomáhá klientovi zvládat jeho stavy a naučit se zvládat negativní myšlenky a emoce, ale také ukázat cestu k plnému uzdravení.
Komunikace
Pomůže ti zlepšit tvé komunikační i další dovednosti.
Leadership
Pomůže ti vést lidi včetně toho jak pracovat v kolektivu. Jde o to naučit se inspirovat lidi a vést je určitým směrem, aby celý tým dosáhl co nejlepších výsledků. Koučování je důležité, protože ti může pomoci stát se vůdce firem lepšími kouči a budovat silnější týmy.
Kariéra
Koučink může být velice užitečný a může ti pomoci nastartovat tvoji kariéru ať už jde o byznys, sport, nebo cokoliv dalšího.
Marketing
Koučink je také velmi skvělý v oblasti marketingu a rozvoje podnikání, osobní značky, nebo firmy. Pomáhá určit krátkodobé i dlouhodobé cíle a strategii, která vede k jejich splnění. Také například jak komunikovat se zákazníky a jakým způsobem rozšiřovat své podnikáni ať už online, nebo offline. A hlavně zvýšit příjmy a cash flow svého byznysu.
Nedostatek motivace
Pomůže ti získat zpět svou ztracenou motivaci a dostat tě na cestu, která tě bude vnitřně motivovat.
Životní a obchodní krize
Pomůže ti zvládat a překonávat překážky ve tvém osobním i obchodním životě.
Rozvinout kreativitu
Pomůže ti rozvinout tvoji kreativitu a tvořivost.
A mnoho dalšího …


LIFECOACH
Silvia Krcheňová
GSM: 721 301 708
E-mail: silviakrchenova00@gmail.com
wwww.lifecoach-pisek.cz